Συνέδρια / Ομιλίες

Παρακολουθήστε τις ομιλίες και τοποθετήσεις μου σε
συνέδρια, webinar και εκδηλώσεις.