15/04/2020

Συνέντευξη στο ATLAS TV: “Η φήμη της Ελλάδας έχει μεγάλη σημασία για την επόμενη μερα και ειδικά για τον Κλάδο του Τουρισµού.”