24/10/2020

Συνέντευξη στην ΕΡΤ: “Τεχνητή Νοημοσύνη: Στηρίζουμε την καινοτομία, ενώ προστατεύουμε της ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.”