27/01/2021

Παρέμβαση στην Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή για την Τεχνητή νοημοσύνη και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία