30/11/2020

Ομιλία στο συνέδριο της PM² Alliance 2020 : ” Η μεθοδολογία της PM² είναι ένα από τα απαραίτητα εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το έργο και να οδηγήσουν στην προώθηση της καινοτομίας και την εξασφάλιση της ανθεκτικότητάς μας.”

Στις 30 Νοεμβρίου η Κα. Ασημακοπούλου παρευρέθηκε στο συνέδριο της PM² Alliance 2020 με τίτλο “Moving forward with the PM² advantage “Building the future one project at a time”. Στην εναρκτήρια της δήλωση αναγνώρισε το σημαντικό έργο που επιτελεί η PM² Alliance στον τομέα της διαχείρισης προγραμμάτων- ιδιαίτερα για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.
Χρησιμοποιώντας την φράση του ιδρυτικού πατέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, R. Schuman «η Ευρώπη δεν θα φτιαχτεί μονομιάς ή σύμφωνα με ένα σχέδιο», τόνισε πως η Ευρώπη είναι ένα εγχείρημα το οποίο χρειάζεται σταθερά θεμέλια, ώστε να είναι πιο ισχυρή και ενωμένη.
Σημείωσε ακόμα πως, η πανδημία κατέστησε σαφή την σημασία για αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων στην Ευρώπη, σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή, την εναρμόνιση καθώς και την ψηφιοποίηση των πολιτικών και της λήψης αποφάσεων.
Η PM² υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση έργων ψηφιοποίσης του δημόσιου τομέα και της Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020, καθώς και για επιτυχία έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση της πανδημίας, όπως το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI) και το eHealth Network EU.
Παραθέτοντας το απόφθευγμα του Αριστοτέλη «Εκείνοι που γνωρίζουν, πράττουν. Εκείνοι που καταλαβαίνουν, διδάσκουν», τόνισε πως πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος για να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη «ένα έργο την φορά». Δουλεύοντας με δομημένο και μεθοδικό τρόπο, μπορούμε να επιτύχουμε τους κοινούς στόχους μας.
Η πανδημία αποκάλυψε τις αδυναμίες της Ευρώπης, αλλά ανέδειξε επίσης και νέες ευκαιρίες συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα της υγείας.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η Κα. Ασημακοπούλου ανέφερε πως με την «ανοικτή στρατηγική αυτονομία» να αναδύεται ως το γεωπολιτικό όραμα της Ευρώπης, είναι επιτακτική ανάγκη να παρέχουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς σύνορα, δια-λειτουργικά, εξατομικευμένα και φιλικά προς το χρήστη. Η μεθοδολογία της PM² είναι ένα από τα απαραίτητα εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το έργο και να οδηγήσουν στην προώθηση της καινοτομίας και την εξασφάλιση της ανθεκτικότητάς μας.

Διαβάστε όλη την ομιλία εδώ (στα Αγγλικά).