18/05/2020

Ερώτηση προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για την χρηματοδότηση της ΕΕ σε πρόσωπα/οργανώσεις που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί τρομοκρατικές

Στις 30 Απριλίου 2020, ο Sven Kühn von Burgsdorff, επικεφαλής του Γραφείου της ΕΕ στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε σε επιστολή του στο Παλαιστινιακό Δίκτυο ΜΚΟ (1) ότι «τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε από τις ομάδες ή οντότητες που αναφέρονται στον περιοριστικό κατάλογο της ΕΕ, πρόσκεινται σε αυτές ή τις υποστηρίζουν, δεν αποκλείονται από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, εκτός αν το ακριβές όνομα και επώνυμό τους (που επιβεβαιώνει την ταυτότητά τους) αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους περιοριστικούς καταλόγους της ΕΕ».

Η δήλωση του von Burgsdorff αντιβαίνει στο άρθρο 1.5 α του Παραρτήματος ΙΙ των «Γενικών όρων που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάσεις επιχορήγησης για εξωτερικές δράσεις».

Με βάση τα παραπάνω:

  1. Μπορεί η ΕΥΕΔ να επιβεβαιώσει ότι δεν παρέχεται χρηματοδότηση σε πρόσωπα/οργανώσεις που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί τρομοκρατικές;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ΕΥΕΔ αναφορικά με τη δήλωση του κ. von Burgsdorff;
  3. Εξετάζει η ΕΥΕΔ το ενδεχόμενο αναθεώρησης του συνόλου των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα/οργανώσεις που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί τρομοκρατικές δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ;

Βλ. επίσης: (2) .
(1) http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf.
(2) https://www.timesofisrael.com/israel-fumes-after-eu-says-palestinian-terror-supporters-can-still-get-funds/

Βρείτε το κείμενο εδώ