17/02/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έλλειψη πρόσβασης στα δεδομένα καταχώρισης του διαδικτυακού χώρου WHOIS

Βρείτε το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ