31/01/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης της φέτας στην Κίνα

Τον περασμένο Νοέμβριο, η ΕΕ και η Κίνα ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας μεταξύ τους, η οποία θα αναγνωρίζει 100 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ στην κινεζική αγορά και 100 γεωγραφικές ενδείξεις κινεζικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, με την πρόσφατη οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, η πρώτη δεσμεύεται να παρέχει τη δυνατότητα στους εμπορικούς της εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται σε συμφωνίες της με άλλους εμπορικούς της εταίρους, όπως η ΕΕ.

Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται ξεκάθαρα ο κίνδυνος, πριν καν ακόμη η σχετική συμφωνία ΕΕ-Κίνας τεθεί σε ισχύ, να αρθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ -μεταξύ των οποίων και αυτή της φέτας- στην κινεζική αγορά.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1 Ποια η σημασία αυτών των εξελίξεων για τα προϊόντα που προστατεύονται με γεωγραφική ένδειξη, όπως η φέτα, βάσει της συμφωνίας Κίνας-ΕΕ, και τι επιπτώσεις έχουν στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Κίνα;

2 Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων της ΕΕ, όπως αυτή συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΕ και Κίνας;

Το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ