07/01/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη «Stella» της KPMG σχετικά με την κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ, το έτος 2018 καταναλώθηκαν στην E.E. 43,6 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα. Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων κόστισε στις κυβερνήσεις 10 δισεκ. ευρώ χαμένα έσοδα το 2018. Από τις 15 χώρες που περιλαμβάνονται στην μελέτη, ο μεγαλύτερος όγκος στην κατανάλωση απομιμητικών τσιγάρων καταγράφεται στην Ελλάδα (38,5% από τα 3,9 δισεκ. παράνομα τσιγάρα που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα το 2018).

Είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τις δράσεις μας για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού που στερεί τεράστια έσοδα και πολλές θέσεις εργασίας στην ΕΕ καθώς και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνία των πολιτών και νόμιμες εταιρείες παραγωγής τσιγάρων.

Ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση του 2ου Σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού 2018-2022 (έγγραφο COM(2018) 0846 της 7.12.2018) ερωτάται η Επιτροπή:

1 Σε ποιες δράσεις προχώρησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η OLAF; Ποια τα πρώτα αποτελέσματα;

2 Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την αύξηση παράνομων εργοστασίων κατασκευής τσιγάρων εντός ευρωπαϊκού εδάφους;

Το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ