19/03/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικτυακών υποδομών στην Ευρώπη και την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου

Η κα Ασημακοπούλου υπέβαλε κατεπείγουσα ερώτηση προς τους αρμόδιους Επιτρόπους, με αφορμή στοιχεία της Akamai για την αύξηση της παγκόσμιας διαδικτυακής κινητικότητας και αναφερόμενη στην πρωτοπόρα πρωτοβουλία έκδοσης συστάσεων για ορθή χρήση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών από το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η χρήση του διαδικτύου έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις υποβάλλουν τους πολίτες σε εγχώριους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.
Σύμφωνα με την Akamai, μια εταιρεία που παρακολουθεί την παγκόσμια διαδικτυακή κινητικότητα («internet traffic»), έχει παρατηρηθεί αύξηση της τάξεως άνω του 50% στην παγκόσμια χρήση του διαδικτύου.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κυβερνητικοί φορείς των κρατών-μελών, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η υπαγόμενη σ’ αυτό Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έχουν προβεί στην έκδοση συστάσεων προς τους πολίτες για ορθή χρήση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την τηλεργασία και να παραμείνουν λειτουργικά.
Έχοντας μπροστά μας εβδομάδες αν όχι μήνες κατά τους οποίους οι πολίτες θα εργάζονται από το σπίτι, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα δοκιμαστούν έντονα.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω,

  1. Τι μέτρα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές τηλεπικοινωνιών παραμένουν πλήρως λειτουργικές και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε επίπεδο δημοσίου τομέα, επιχειρήσεων και πολιτών τις επόμενες εβδομάδες;
  2. Τι είδους δράσεις θα ληφθούν για τον συντονισμό των κρατών-μελών, καθώς και για την ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών (σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο), σχετικά με τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών;

Το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ