01/06/2020

Ερώτηση προς την Ε.Ε. για την επιστροφή διαφημιστικών αμοιβών εταιρειών του τουριστικού κλάδου σε online πλατφόρμες για ταξιδιωτικές κρατήσεις που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και έχουν προκαταβάλει σε on line πλατφόρμες μεγάλα ποσά για διαφημιστική προβολή εγείρουν αξιώσεις για επιστροφή χρημάτων εξαιτίας της πανδημίας.

Για παράδειγμα με επιστολή της προς τον επικεφαλής της Google, κ. Philipp Schindler, η Γερμανική ένωση start-ups καλεί την Google να αναστείλει την εκτέλεση πληρωμών σε εκείνες τις εταιρείες που έχουν λάβει κρατική οικονομική ενίσχυση καθώς και ευελιξία στις πληρωμές και στις χρεώσεις. Επίσης σημειώνει ότι αν δεν υπάρξει ευελιξία από την Google, πολλές εταιρείες θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν κρατικά δάνεια για να πληρώσουν τα χρέη τους και ως εκ τούτου η κρατική χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους θα μεταφερθεί στα ταμεία της Google.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαφορετική πολιτική σε σχέση με την Google ακολουθούν άλλες on line πλατφόρμες, οι οποίες έχουν ήδη συμφωνήσει με τους πελάτες τους την αναβολή των πληρωμών ή ακόμα και την κατάργησή τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα αιτήματα των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα για επιστροφή καταβληθείσας διαφημιστικής αμοιβής που αφορά σε ταξιδιωτικές κρατήσεις που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19;

Δείτε την απάντηση του κυρίου Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ