17/11/2023

Άρθρο στο libre.gr: «Ζωτικής σημασίας η στήριξη ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Σε έναν κόσμο που κλυδωνίζεται, προσαρμόζεται και εν τέλει αλλάζει, η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό αντίβαρο. Η πανδημία, η ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, η κρίση ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και η κλιματική αλλαγή είναι προκλήσεις, στις οποίες η επιχειρηματικότητα καλείται να προσαρμοστεί, πληρώνοντας όμως πολλές φορές ένα βαρύ τίμημα. Ωστόσο, ο ρόλος των επιχειρήσεων και των επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας, αφού συχνά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κρίσεων, λειτουργώντας υποστηρικτικά στην οικονομία και στην κοινωνία. Η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, επομένως, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με πολλαπλά μέτρα στήριξης, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι μία από τις πλέον εξωστρεφείς οικονομίες παγκοσμίως, ενώ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), συγκεκριμένα, μολονότι αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, έχουν εξαγωγικό προφίλ σε ποσοστό μόλις 25%. Προτεραιότητα, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας είμαι Αντιπρόεδρος, είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα εργαλεία που παρέχει η Ε.Ε., ως προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη, άλλωστε, αποτελεί μια αγορά 400 εκατομμυρίων καταναλωτών, γεγονός που αποτελεί μία πολύ ευνοϊκή συνθήκη για την άνθηση του εξαγωγικού εμπορίου και φυσικά των ελληνικών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, αναζητούμε διαρκώς τρόπους οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων. Συνεπώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υπάρχουν, από το «Horizon Europe» 2021-2027 και το νέο ΕΣΠΑ, μέχρι το Next Generation EU και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε., η οποία έχει επίσης δεσμευτεί να προωθεί την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου, υπερασπιζόμενη σθεναρά το πολυμερές και ελεύθερο εμπόριο, σε έναν κόσμο που μαστίζεται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. 

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, με το οποίο στηρίζουμε το έργο επιχειρήσεων, είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Access2Markets». Για αυτόν τον λόγο ανέλαβα την πρωτοβουλία να ενημερώσω σχετικά τον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικά τις ΜμΕ, τη ραχοκοκαλιά, δηλαδή, της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο που «ανοίγει» νέους εμπορικούς δρόμους και βοηθά τις ΜμΕ να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, καθώς και στα προϊόντα και στα μέσα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Επιπλέον, με την πλατφόρμα «Access2Markets» ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε. που είναι ήδη σε ισχύ, όπως οι συμφωνίες με την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Σιγκαπούρη. Ακόμη, στο Ευρωκοινοβούλιο στοχεύουμε στην επικύρωση των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Χιλή, μέχρι το τέλος της θητείας. Εξίσου σημαντικές είναι και εκείνες που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως οι συμφωνίες με τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Ινδία. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη και διευρύνονται οι αλυσίδες αξίας τους.

Για την καλύτερη δυνατή υλοποίησή τους, ωστόσο, η Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβασή της σε Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, ορυκτά υλικά, δηλαδή, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία εργοστασίων, για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, αλλά και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, γενικότερα. Με την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, για την οποία επιτεύχθηκε συμφωνία τις προηγούμενες ημέρες, συμβάλλουμε στην ενίσχυση του βιομηχανικού μας οικοσυστήματος και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία,  μπορεί και πρέπει να κατακτήσει ακόμη περισσότερο έδαφος στις διεθνείς αγορές και στο διεθνές οικονομικό πεδίο. Συνεχίζουμε, επομένως, να μαχόμαστε για το ελεύθερο και πολυμερές εμπόριο, για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ελληνική βιοτεχνία, αλλά και για τη στήριξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, που είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της πατρίδας μας, στο παρόν και στο μέλλον.

Δημοσιεύθηκε στο libre.gr στις 16.11.2023