17/06/2020

Δημόσια διαβούλευση για την ανανεωμένη εμπορική πολιτική της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια εν τω βάθει ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας διαβούλευσης με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, των μετόχων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η αναθεώρηση αυτή, αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα χιλιάδων ευρωπαϊκών ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και των Ελληνικών. Οι εξαγωγές αποτελούν σημαντικότατο κομμάτι της ανάκαμψης  της Ελληνικής Οικονομίας. 

Η ανοιχτή διαβούλευση για την  επανεξέταση – αναθεώρηση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ε.Ε. έχει ως  πρωταρχικούς στόχους την  ταχεία και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη όπως και την  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη μετά COVID-19 εποχή.

Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσεις για τις ανάγκες σου, να καταθέσεις απόψεις και προτάσεις για να συμβάλεις και εσύ στη διασφάλιση και ανάπτυξη της εξαγωγικής σου δραστηριότητας.

Γίνε  μέρος αυτού του σημαντικού διαλόγου με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ :