21/12/2020

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μεγάλες προοπτικές – μεγάλες προκλήσεις

Ως Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ως μέλος της ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA), κύριος στόχος μου είναι η ανάδειξη των προοπτικών αλλά και των προκλήσεων από την ταχύτατη ανάπτυξή της.

Στην ομάδα του ΕΛΚ, υποστηρίζουμε οτι η Ευρώπη μπορεί να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι προτεραιότητα για μας.

Η Ελλάδα και μπορεί αλλά και πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στους δικούς μας αναπτυξιακούς σχεδιασμούς.

Στόχος μας πρέπει να είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας ζωής μας αλλά στη βάση κανόνων που να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές μας.

Σε αυτό το newsletter θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μου έως σήμερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε το τελευταίο newsletter εδώ