13/02/2020

Συζήτηση για τις ψηφιακές δεξιότητες για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα με τον Δρ. Παντελή Αγγελίδη, Προέδρου του ΣΕΚΕΕ