24/11/2020

Συνέντευξη στο ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ: “Η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία αποτελεί πλέον θέμα κύρους για την Ευρώπη.”