10/02/2021

Συνέντευξη στο Opinion Leader: “Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μεν ένα γενναίο και απαραίτητο βήμα, όμως θα χρειαστεί να γίνουν και άλλα, για την επόμενη ημέρα.”