23/05/2021

Συνέντευξη στο NewsHub.gr: “Το μέλλον του πλανήτη βασίζεται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στην ΕΕ έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους όπως, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως και το 2030 και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης.”