01/04/2021

Συνέντευξη στο KONTRA Channel: “Χάριν στην Κυβέρνηση θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα πρωτοποριακό εργαλείο, αυτό των selftest, το οποίο θα αξιοποιείται ευρέως και θα χορηγείται δωρεάν σε όλους μας”