02/02/2021

Συνέντευξη στο BLUE SKY: “Η πανδημία είναι παγκόσμια και η αντιμετώπισή της πρέπει επίσης να είναι παγκόσμια για λόγους αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και αποτελεσματικότητας.”