30/12/2019

Στο Rise TV κατά τη διάρκεια της τελευταίας Ολομέλειας για το 2019 στο Στρασβούργο