22/09/2020

Στο Action24: “Η απάντηση στην τουρκική αμφισημία πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα μέσω της επιβολής ενός καταλόγου με αυστηρές κυρώσεις.”