27/04/2021

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ & Ηνωμένου Βασιλείου: «Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν να συνεργάζονται»