09/01/2022

Κοινό άρθρο με τον Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδη στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Ευρωπαϊκή Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Ένα ακόμη βήμα για την ΕΕ και την Ελλάδα προς μια πιο δίκαιη και ασφαλή ψηφιακή αγορά.”

Στους ρυθμούς της ψηφιακής εποχής κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, δεδομένων των προκλήσεων της εποχής, αλλά και των ευκαιριών που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαζόμαστε εντατικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ενιαίας αγοράς, υιοθετώντας ψηφίσματα και νομοθετικές πράξεις, που οδηγούν σε ρυθμίσεις του ψηφιακού χώρου. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ψηφίσαμε στην Ολομέλεια τη Νομοθετική Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), η οποία μαζί με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), αποτελούν βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής.

Βασικοί στόχοι των δύο παραπάνω Πράξεων είναι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η αύξηση της ασφάλειας δικαίου, η αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων online πλατφορμών, καθώς επίσης ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν στο ψηφιακό περιβάλλον, οι οποίοι δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2000, όταν είχε ψηφιστεί η Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τους παραπάνω στόχους υπερασπιζόμαστε τόσο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις που κρίνονται παράνομες στον πραγματικό κόσμο, θα πρέπει να λογίζονται, ως τέτοιες, και στον ψηφιακό.

Ειδικότερα, η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές θέτει κανόνες για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες ενεργούν, ως «ρυθμιστές πρόσβασης» («gatekeepers»), στις ψηφιακές αγορές, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια, σχετικά με την οικονομική τους θέση και τον ρόλο τους, ως διαμεσολαβητές, ανάμεσα στους χρήστες και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μέτρα για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, την ανάπτυξη των μικρότερων επιχειρήσεων και των νεοεισερχόμενων στην αγορά, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (από 4% έως και 20% του συνολικού κύκλου εργασιών). Απώτερος σκοπός, να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός στις ψηφιακές αγορές και ειδικότερα, ένα δίκαιο και θεμιτό περιβάλλον στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ, δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και θεμέλιος λίθος της ανάκαμψης στη μετά-COVID εποχή. Υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ και τη θεσμοθέτηση ενός ψηφιακού χώρου με μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια, ώστε να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών και οι εταιρείες όλων των μεγεθών, σε κάθε τομέα, να λειτουργούν επί ίσοις όροις, καθιστώντας, εν τέλει, την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία πιο δίκαιη και ανταγωνιστική.

Στις συζητήσεις που έγιναν σε επίπεδο αρμόδιων Υπουργών των κρατών-μελών, τονίσαμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, να διασφαλιστεί ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, χωρίς επιβαρύνσεις ή πρόσθετα διοικητικά βάρη συμμόρφωσης.

Με το 65% των Ευρωπαίων πολιτών να πιστεύει ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, είναι καθήκον μας να δράσουμε αποτελεσματικά, με τη θέσπιση κανόνων για τον ψηφιακό χώρο. Το Ευρωκοινοβούλιο αντικατοπτρίζει τις απόψεις της κοινωνίας και παρά τις έντονες συζητήσεις στις αρμόδιες Επιτροπές, η ευρεία έγκριση της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές, με 642 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 46 αποχές, είναι ένα καλό σημάδι ότι αυτή η νομοθεσία θα γίνει αποδεκτή από όλους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στήριξη της Ελλάδας, πρωτοπορεί, νομοθετώντας για την ψηφιακή εποχή, με όραμα ένα πιο ασφαλές και δίκαιο ψηφιακό περιβάλλον για όλους μας, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση, παγκοσμίως.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ ΤΗ΅Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στις 9/1/2022.