17/02/2023

Κοινή ερώτηση προς την ΕΕ σχετικά με τον ορισμό του IRGC ως τρομοκρατικής οργάνωσης στο πλαίσιο των παραμέτρων της κοινής θέσης 2001/931/CFSP

Οι Ιρανοί πολίτες συμμετέχουν σε μαζικές διαμαρτυρίες κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η αντίδραση της κυβέρνησης έχει υπάρξει βάναυση. Διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν συλληφθεί και διωχθεί, ενώ ορισμένοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της κατασταλτικής και θανατηφόρας συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί απόπειρα σοβαρού εκφοβισμού του ιρανικού πληθυσμού και συνάδει με τις άμεσες παγκόσμιες τρομοκρατικές δραστηριότητες και τη χορηγία τρομοκρατικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να χαρακτηρίσει τον IRGC ως τρομοκρατική οργάνωση.

Στις 23 Ιανουαρίου 2023, ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος (ΑΠ/ΥΕ) δήλωσε, απαντώντας σε εκκλήσεις για τον εν λόγω χαρακτηρισμό, ότι:

«Πρώτα [πρέπει να εκδοθεί] μια δικαστική απόφαση. Πρέπει να γίνει όταν κάποιο δικαστήριο ενός εκ των κρατών μελών εκδώσει νομική δήλωση, μια σαφή καταδίκη. Και μετά θα εργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πρέπει πρώτα να υπάρξει δικαστική απόφαση.»

Όσον αφορά την κοινή θέση 2001/931/CFSP[1], ερωτάται ο ΑΠ/ΥΕ:

  • δέχεται ότι οι δραστηριότητες του IRGC συνιστούν τρομοκρατικές πράξεις;
  • δέχεται ότι οι αποφάσεις μιας αρμόδιας αρχής μπορούν να περιλαμβάνουν αποφάσεις τρίτων χωρών και δεν περιορίζονται στις αποφάσεις των δικαστηρίων των κρατών μελών;
  • πιστεύει ότι πιθανές αποφάσεις των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά σχετικά με τον χαρακτηρισμό του IRGC ως τρομοκρατικής οργάνωσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν σχετικές αποφάσεις από αρμόδια αρχή;