17/12/2020

Κοινή ερώτηση προς την ΕΕ για την στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

Όλα τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ έχουν φθάσει στα όριά τους και πολλοί ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID-19 δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έχει καταστεί το σημαντικότερο τμήμα του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η έννοια της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι στατική· αντιθέτως, είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, περιφέρεια ή δήμο(1).

Η αξιόπιστη πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αποτελεί τη βάση ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού συστήματος υγείας το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υπάγονται σε δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν τη διοικητική και οικονομική ικανότητα για το έργο αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να αναπροσανατολίσει ή να ενισχύσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να στηρίξει ένα κοινό περιφερειακό σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διάφορες περιφέρειες, ώστε να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης;

2. Προτίθεται να συλλέξει στοιχεία όσον αφορά την πρόσθετη επιβάρυνση που χρειάστηκε να υποστούν τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς λόγω της πανδημίας COVID-19, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά τους σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας;

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Γραπτή απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.