24/09/2020

Ευχαριστώ τους άνδρες & τις γυναίκες που περιφρουρούν τα σύνορα της Ευρώπης !