31/01/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης της φέτας στη Σινγκαπούρη

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ EE και Σινγκαπούρης προβλέπει σύστημα καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων της ΕΕ σε ειδικό εθνικό μητρώο της Σινγκαπούρης. H συγκεκριμένη διαδικασία έχει ήδη ακολουθηθεί για την ελληνική φέτα.

Ωστόσο, η ίδια συμφωνία επιτρέπει την προβολή ενστάσεων από τρίτα μέρη για την αμφισβήτηση τέτοιων γεωγραφικών ενδείξεων, η αποδοχή των οποίων οδηγεί στην ελεύθερη χρήση τους. Μάλιστα, η απόρριψη τέτοιων ενστάσεων από την αρμόδια εθνική αρχή της Σινγκαπούρης δεν παράγει δεδικασμένο, με αποτέλεσμα η γεωγραφική ένδειξη του ίδιου προϊόντος να μπορεί να αμφισβητηθεί στο μέλλον από άλλο μέρος.

Προσφάτως, ενδιαφερόμενες εταιρίες των ΗΠΑ έχουν υποβάλει σχετική ένσταση για τη φέτα, γεγονός που αναγκάζει τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων να προβεί στην υποβολή αντένστασης για να προστατέψει τα συμφέροντα των παραγωγών του ελληνικού τυριού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1 Πώς κρίνει τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης, οι οποίες δεν διασφαλίζουν απόλυτα την προστασία προϊόντων της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη, εναποθέτοντας στην εθνική νομοθεσία της Σινγκαπούρης την κρίση περί ύπαρξης και διασφάλισης γεωγραφικών ενδείξεων;

2 Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλίσει την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης της φέτας στη Σινγκαπούρη, να συνδράμει τους Έλληνες παραγωγούς στην προσπάθεια διατήρησης της προστασίας της και να προασπίσει τα συμφέροντά τους μελλοντικά;

Το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ