16/04/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής και διατροφικής αλυσίδας στην ΕΕ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

Στις αρχές Απριλίου 2020 η Ρουμανία, μέσω διατάγματος, απαγόρευσε τις εξαγωγές σιτηρών, αλεύρων, ζάχαρης και άλλων αγροτικών προϊόντων διατροφής κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19.
Στις 13 Απριλίου 2020 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας έστειλε επιστολή στους αρμοδίους Ευρωπαίους Επιτρόπους, μεταξύ των οποίων και ο Επίτροπος Εμπορίου, κ. Phil Hogan, όπου σημειώνει, ότι η παραπάνω απόφαση της Ρουμανίας, πρώτον, παραβιάζει τις βασικές Αρχές και τους κανονισμούς τόσο της Κοινής Αγοράς όσο και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και, δεύτερον, η εφαρμογή της θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές στο εμπόριο και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής και διατροφικής αλυσίδας εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής αναφορικά με την απόφαση της Ρουμανίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών, αλεύρων, ζάχαρης και άλλων αγροτικών προϊόντων διατροφής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19;
  2. Με τη συγκεκριμένη απόφαση παραβιάζονται διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Όλη η ερωστηση εδώ

Δείτε την απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ