28/02/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση έκτακτων ενισχύσεων για πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις από τον κορωνοϊό στην Ευρώπη

Κάθε μέρα αυξάνονται τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διάφορα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.

Οι επιπτώσεις, όμως, από τη λήψη κάποιων προληπτικών μέτρων, όπως είναι η ματαίωση του καρναβαλιού της Βενετίας και του καρναβαλιού της Πάτρας, είναι καταστροφικές για κάποιες περιοχές και για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, όπως είναι η εστίαση, η αναψυχή, ο ξενοδοχειακός κλάδος, καθώς οι σχετικές εκδηλώσεις αποτελούν ζωτικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα για τις περιοχές που τις φιλοξενούν.

Οι ζημιές αυτές είναι εξίσου απρόβλεπτες και καταστροφικές όσο και οι ζημιές από  φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές.   

Ερωτάται η Επιτροπή:

1 Με ποιον τρόπο θα μπορούσε  να  ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για φυσικές καταστροφές;

2 Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για την αποζημίωση των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών, συμβατά με τον κανονισμό 651/2014 για την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Λισσαβόνας;

Βρείτε το κείμενο της ερώτησης εδώ