10/03/2020

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία Αλβανών πολιτών συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου σχετικά με την αναθεώρηση του νόμου από τις Αλβανικές Αρχές για την «Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Μεταβατικής Ιδιοκτησίας».
Η κυρία Ασημακοπούλου με αφορμή την από 9.3.2020 ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αναφέρεται, ότι η υιοθέτηση νόμου από το Αλβανικό Κοινοβούλιο για τα περιουσιακά ζητήματα Αλβανών πολιτών συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη βασικές αξίες και δικαιώματα και με αποσπασματική εφαρμογή της Γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας, ρωτά ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της λήψης αποφάσεων για το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας και αν συνάδει η νομοθετική πρωτοβουλία των Αλβανικών Αρχών με τις Eυρωπαϊκές αρχές και δικαιώματα

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία Αλβανών πολιτών»
Στην από 2.3.2020 έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται, ότι οι Αλβανικές Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης του νόμου για την «Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Μεταβατικής Ιδιοκτησίας» λαμβάνοντας υπόψη την από 14.10.2019 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας. Με την παραπάνω αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να προστατευτεί αποτελεσματικά το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία Αλβανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και η Αλβανία να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
Σύμφωνα με την από 9.3.2020 ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υιοθέτηση νόμου από το Αλβανικό Κοινοβούλιο για το παραπάνω περιουσιακό ζήτημα, οι Αλβανικές Αρχές εφάρμοσαν αποσπασματικά την Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας και επέλεξαν να δώσουν μια «λύση» χωρίς να λάβουν υπ´ όψιν τους βασικές αξίες και δικαιώματα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Δεδομένων των παραπάνω ενεργειών των Αλβανικών Αρχών ποια είναι η θέση της Επιτροπής ενόψει της λήψης αποφάσεων για την κατάρτιση του διαπραγματευτικού πλαισίου και τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου για το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανία;
  2. Συνάδει η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία των Αλβανικών Αρχών με τις Eυρωπαϊκές αρχές και δικαιώματα;

Βρείτε το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ