17/01/2020

Ερώτηση προς την Επιτροπή (από κοινού με την Βελγίδα Ευρωβουλευτή της Ευρωομάδας Renew Europe) για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε ΜΚΟ που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης στα Αγγλικά:

In 2017, the Commission granted EUR 699 236 to five Palestinian non-governmental organizations (NGOs) and a Spanish group for a project entitled ‘Strengthening Community Resilience and Social Cohesion in East Jerusalem on both Sides of the Separation Wall.’ At least four of these NGOs allegedly have ties to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), designated as a terrorist entity in the EU, US, Canada, and Israel.

Given this worrying information:

1 What is the Commission doing to ensure that, in future, NGOs requesting funds do not have ties to terrorist organisations?

2 Will the Commission look into this matter? What steps does it intend to take?

Το κείμενο της ερώτησης εδώ

Απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ