Στο #MEP2MEP συζητάμε με Ευρωβουλευτές από άλλα κράτη μέλη, μαθαίνουμε για τα θέματα που τους απασχολούν και, φυσικά, τους μιλάμε για την Ελλάδα μας!