Το #EUbackstage έχει στόχο να σας φέρει σε πιο άμεση
επαφή με διάφορες πτυχές των εργασιών του
Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.