27/01/2021

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου “ανοίγει τον δρόμο” στην ελληνική κυβέρνηση για την ένταξη των επιχειρήσεων των δικτύων franchise σε προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Θετικά απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση που κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης των Πολύ Μικρών, Μικρών ή Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν σε δίκτυα franchise και που και είναι αυτόνομες νομικές οντότητες με ξεχωριστό ΑΦΜ σε προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η κα Ασημακοπούλου με την ερώτηση της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να διευκρινιστεί αν προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιος γενικός αποκλεισμός από τα προγράμματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchise παρόλο που πληρούν τα θεσπισμένα κριτήρια και είναι αυτόνομες νομικές οντότητες με ξεχωριστό ΑΦΜ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένας τέτοιος αποκλεισμός και ενημερώνει την ερωτώσα Ευρωβουλευτή ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής για το παραπάνω επιχειρησιακό πρόγραμμα ώστε να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchise και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την σχετική έγκριση.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Δείτε την απαντήση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.