23/03/2021

Ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα.