20/01/2021

Αναφορά πεπραγμένων #3

Πιστεύω ακράδαντα οτι η εμπιστοσύνη μετάξυ του πολίτη και του πολιτικού, που τον εκπροσωπεί, χτίζεται με τακτική ενημέρωση, με αμφίδρομη επικοινωνία και διαρκή αξιολόγηση.

Για την ενημέρωσή σας λοιπόν και προσδοκώντας στην δική σας συμμετοχή, θα βρείτε εδώ την τρίτη κατά σειρά αναφορά πεπραγμένων μου.

Καλύπτει τις συνολικά 266 νέες δράσεις μας που αφορούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 και συγκεκριμένα: 6 ομιλίες στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, 13 ομιλίες στις επιτροπές, 10 γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή, συνυπογραφή 2 προτάσεων ψηφίσματος, συμμετοχή σε 31 διαδικτυακές εκδηλώσεις και συνέδρια, 44 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, 8 συνεντεύξεις και άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, 122 εμφανίσεις σε ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο), 23 δελτία τύπου, μηνιαία και θεματικά newsletter, 4 παραγωγές του γραφείου μου με τίτλο EUBACKSTAGE (περιγραφή δράσεων Ευρωκοινοβουλίου για πολίτες) και AskAnnaMichelle (απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών). Επίσης, υλοποιήσαμε 2 καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, για θέματα αρμοδιοτήτων μου (Διεθνές Εμπόριο, Τεχνητή Νοημοσύνη) και την καμπάνια προσφοράς και αλληλεγγύης «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», με την έκδοση ημερολογίου που προβάλλει 12 φορείς κοινωνικής προσφοράς.

Η περίοδος της πανδημίας είναι δύσκολη για όλους μας.  Για τους συνεργάτες μου και εμένα όμως, αποτελεί και μια πρόκληση για να βελτιώσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες και να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας μας στη νέα πραγματικότητα.

Στόχος μας είναι, οι νέες αυτές συνθήκες να μην αποτελούν τροχοπέδη και να μην επηρεάζουν ή καθυστερούν τις δράσεις μας και το παραγόμενο έργο. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη δική σας ενημέρωση, όπως και για τη διαδραστική μας επικοινωνία.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση πεπραγμένων.